X

Yazar: 5 Nisan 2024

Kullanıcı deneyimi (UX) ve kullanılabilirlik (usability) arasındaki fark nedir?

Kullanıcı deneyimi (UX) ve kullanılabilirlik (usability), web tasarımı ve kullanıcı arayüzü geliştirme süreçlerinde önemli iki kavramdır, ancak farklı odaklara sahiptirler. İşte bu iki kavram arasındaki ana farklar:

 1. Kullanıcı Deneyimi (UX):
  • Tanımı: Kullanıcı deneyimi, bir kullanıcının bir ürünü, hizmeti veya sistemle etkileşimini deneyimlediği genel süreci ifade eder. Bu süreç, kullanıcının duygusal, bilişsel ve davranışsal tepkilerini içerir.
  • Odak Noktaları: Kullanıcı deneyimi, kullanıcının bir ürünü kullanırken yaşadığı genel hissiyat, memnuniyet seviyesi ve etkileşim sürecini ele alır. Daha geniş bir perspektife sahiptir ve kullanıcının ürünle olan tüm etkileşimini değerlendirir.
  • Hedefleri: Kullanıcı deneyimi tasarımı, kullanıcının bir ürünü kullanırken olumlu bir deneyim yaşamasını sağlamak, duygusal bağ kurmayı teşvik etmek ve kullanıcı memnuniyetini artırmak gibi genel hedeflere odaklanır.
 2. Kullanılabilirlik (Usability):
  • Tanımı: Kullanılabilirlik, bir ürünün belirli bir görevi belirli bir bağlamda kullanıcı tarafından etkili, verimli ve tatmin edici bir şekilde gerçekleştirme derecesini ifade eder. Bu, bir ürünün kullanım kolaylığı ve etkileşim performansını değerlendirir.
  • Odak Noktaları: Kullanılabilirlik, bir ürünün kullanımının pratik ve etkili olup olmadığını değerlendirir. Bu, kullanıcının belirli görevleri nasıl gerçekleştirdiği, hata yapma olasılığı, öğrenme eğrisi gibi konuları içerir.
  • Hedefleri: Kullanılabilirlik tasarımı, bir ürünün kullanımını optimize etmek, hataları en aza indirmek, öğrenme sürecini kolaylaştırmak gibi spesifik hedeflere odaklanır.

Özetle, kullanıcı deneyimi genel bir perspektife sahipken, kullanılabilirlik daha spesifik bir odak noktasına sahiptir. Kullanılabilirlik, bir ürünün kullanımının pratik ve etkili olup olmadığını değerlendirirken, kullanıcı deneyimi genel olarak kullanıcının ürünle olan etkileşimini ve hissiyatını kapsar. Her iki kavram da birbirini tamamlar ve başarılı bir tasarım için bir arada düşünülmelidir.